W związku z członkostwem Polski w UE od 1 maja 2004 roku jak i stale rosnącym zainteresowaniem międzynarodowych firm i organizacji tym największym nowym rynkiem w Unii Europejskiej uczestniczymy w wielu projektach UE - m.in. projektach rozwoju regionalnego.

Nowe informacje w przygotowaniu...